اخبار مهم روز

کارنامه پذيرش آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1394

کلید واژه: آزمون کاردانی به کارشناسی، کارشناسی علوم پزشکی، تاریخ آزمون کاردانی به کارشناسی، دریافت کارت ورود به جلسه، سایت سنجش آموزش کشور، آزمون کارشناسی علوم پزشکی، کارنامه آزمون کارشناسی، نتایج آزمون کارشناسی

 

کارنامه پذيرش آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1394