Related image

اخبار مهم روز

کارت شرکت در آزمون ارشد وزارت علوم 95

کلید واژه: آزمون ارشد 95، آزمون ارشد، آزمون کارشناسی ارشد وزارت علوم، azmoon، arshad، تاریخ ثبت نام آزمون، کارت ورود به جلسه، زمان ثبت نام، روز آزمون 95، علوم پزشکی، آزمون علوم پزشکی، منابع آزمون ارشدف آزمون ارشد وزارت علوم، آزمون وزارت علوم، سایت سازمان سنجش آموزش کشور، sanjesh.org

 

دریافت کارت شرکت درآزمون ورودي تحصيلات تکميلي سال 95