اخبار مهم روز

نمونه جزوات دکترای اپیدمیولوژی

 

جهت دانلود نمونه جزوات روی لینک مربوط به درس مورد نظر خود

کلیک نمایید:

 

اصول و روشهای اپیدمیولوژی-بیماری های شایع
روشهای آمار زیستی
استعداد تحصیلی
 

 

پکیج دکترای اپیدمیولوژی بجز اصول و روشهای اپیدمیولوژی شامل جزوات روشهای آمار زیستی و استعداد می باشد