Related image

اخبار مهم روز

اعلام کارت ورود به جلسه و آدرس حوزه های امتحانی ارشد 97 وزارت بهداشت

یکشنبه, 10 تیر 1397 00:00 نوشته شده توسط 

کلید واژه: آزمون ارشد 97، حوزه امتحانی، حوزه امتحان ارشد، ارشد 97، کارت ورود به جلسه، آزمون 97 علوم پزشکی، موسسه علوم پزشکی، سایت سازمان سنجش پزشکی، sanjeshp.ir

 

2626 بازدید آخرین بار تغییر یافته یکشنبه, 10 تیر 1397 19:45