اخبار مهم روز

آخرین تمدید ویرایش و انتخاب رشته محل آزمون کارشناسی ارشد سال 97 (جدید)

دوشنبه, 12 شهریور 1397 00:00 نوشته شده توسط 

کلید واژه: انتخاب رشته محل، آزمون ارشد، آخرین تمدید انتخاب رشته محل، تمدید ویرایش، آزمون کارشناسی ارشد، منابع آزمون ارشد

 

 

2247 بازدید آخرین بار تغییر یافته دوشنبه, 12 شهریور 1397 16:33