با جزوات نخبگان قبولی تان را تضمین کنید

درخصوص عدم پذیرش دانشجو در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال 97

چهارشنبه, 07 آذر 1397 00:00 نوشته شده توسط 

کلید واژه: تکمیل ظرفیت 97، عدم پذیرش دانشجو، آزمون 97، اعلام تکمیل ظرفیت، نتیجه تکمیل ظرفیت

 

102 بازدید آخرین بار تغییر یافته چهارشنبه, 07 آذر 1397 19:55