با جزوات نخبگان قبولی تان را تضمین کنید

در خصوص رشته ھای امتحانی و زمان ثبت نام آزمون ارشد گروه پزشكي ١٣٩٨

پنج شنبه, 08 آذر 1397 00:00 نوشته شده توسط 

کلید واژه: آزمون ارشد، منابع ارشد 98، رشته های امتحانی، حداقل 25 درصد درس زبان، تاریخ ثبت نام ارشد، تاریخ آزمون ارشد 98

 

157 بازدید آخرین بار تغییر یافته پنج شنبه, 08 آذر 1397 09:27