با جزوات نخبگان قبولی تان را تضمین کنید

افزایش حدنصاب نمره زبان انگلیسی در آزمون رشته های علوم پزشکی

شنبه, 10 آذر 1397 00:00 نوشته شده توسط 

کلید واژه: آزمون زبان، مدرک زبان آزمون دکتری، MHLE، MSRT، IELTS (Academic)، TOEFL (iBT)، TOLIMO، دکترای 98، دکترای 99، جزوه زبان، مشاوره، موسسه علوم پزشکی

 

144 بازدید آخرین بار تغییر یافته شنبه, 10 آذر 1397 10:09