اخبار مهم روز

اطلاعيه در خصوص مدارك تحصيلي مورد پذيرش رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در آزمون دکتری 98

کلید واژه: آزمون دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، مدارک مورد پذیرش آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، ارشد آموزش بهداشت، مدارک ارشد آومزش بهداشت، مدارک مجاز ارشد آموزش بهداشت، جزوات ارشد آموزش بهداشت جدید 98، کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، ارشد ارتقای سلامت، آزمون ارشد آموزش بهداشت

 

4247 بازدید آخرین بار تغییر یافته سه شنبه, 16 بهمن 1397 22:02