اخبار مهم روز

کارشناسی ارشد تغذیه ورزشی

 

 

 

عنوان رشته امتحانی مدارک تحصیلی مورد پذیرش  دروس امتحانی و ضرایب مربوطه 
تغذیه ورزشی کارشناسی در رشته علوم تغذیه، دکتری عمومی(پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی)
تغذیه(4)، بیوشیمی(2)، فیزیولوژی(2)، زبان عمومی(2)

 

 

 جهت مشاهده نمونه جزوات ارشد تغذیه ورزشی

کلیک کنید

 

 

کلید واژه ها: منابع آزمون ارشد تغذیه ورزشی، دانلود جزوات ارشد تغذیه ورزشی، جزوات کارشناسی ارشد تغذیه ورزشی، دانلود جزوه تغذیه، دانلود جزوه بیوشیمی، دانلود جزوه فیزیولوژی، جزوه فیزیولوژی گایتون ارشد علوم تغذیه، جزوه بیوشیمی دولین ارشد علوم تغذیه، بیوشیمی لنینجر ارشد علوم تغذیه، آزمون کارشناسی ارشد تغذیه ورزشی، جزوات ارشد پزشکی، منابع کارشناسی ارشد تغذیه ورزشی، آزمون کنکور ارشد تغذیه ورزشی، آزمون های مرحله ای ارشد تغذیه ورزشی،آزمون ارشد وزارت بهداشت 

 

1540 بازدید