چاپ این صفحه

کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی

 

 

 

عنوان رشته امتحانی مدارک تحصیلی مورد پذیرش  دروس امتحانی و ضرایب مربوطه 
انفورماتیک پزشکی

كليه كارشناسی های رشته های علوم پزشكی ؛ رشته های
ریاضی (كليه گرایشها) ؛ مهندسی كامپيوتر ؛ علوم
كامپيوتر؛مهندسی پزشكی ؛مهندسی برق الكترونيك؛ مهندسی
فن آوری اطلاعات؛ علوم آزمایشگاهی دامپزشكی؛ دكترای
عمومی پزشكی و دكترای عمومی دندانپزشكی

اصول برنامه نویسی و ساختمان داده ها(2)، ریاضی و آمار حیاتی(2)، مدیریت اطلاعات سلامت(3)، انفورماتیک سلامت(3)، کلیات و اصطلاحات پزشکی(2)، زبان عمومی(2)

 

 

 

 

 

3465 بازدید