اخبار مهم روز

در خصوص اعلام معدل و دریافت فرم مربوطه جهت ثبت نام در مهلت تمدید آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال99

شنبه, 30 فروردين 1399 00:00

کلید واژه: دریافت فرم معدل، دریافت معدل برای آزمون، معدل در آزمون ارشد 99، ویرایش ثبت نام، زمان ویرایش ثبت نام، معدل آزمون ارشد 99

 

2713 بازدید آخرین بار تغییر یافته شنبه, 30 فروردين 1399 11:44