اخبار مهم روز

قبولی های نخبگان

دوشنبه, 07 بهمن 1392 15:51

قبولی های نخبگان در ساعات اولیه(4)

نوشته شده توسط

جدید ترین اسامی قبولی های آزمون کارشناسی ارشد که از برنامه ریزی،  جزوات و آزمون های مرکز نخبگان استفاده نموده اند به شرح زیر می باشند:

خانم حسینی نسب رشته علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد، خانم مهاجری رشته علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز و خانم درویش پور رشته آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گیلان

کلید واژه : قبولی های آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 1391

دوشنبه, 07 بهمن 1392 15:51

قبولی های نخبگان در ساعات اولیه(3)

نوشته شده توسط

با احساس افتخار بسیار به اطلاع می رسانیم که با توجه به روند موجود در سال تحصیلی جدید شاهد ثبت رکوردی جدید در میزان قبولی های رشته علوم تغذیه در سطح کشور خواهیم بود.

در ادامه قبولی هایی که قبلا اسامی آنها ذکر گردید، خانم ریاستیان رشته تغذیه در دانشگاه علوم پزشکی شیراز و خانم نصر فرد رشته علوم تغذیه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد قبول شده اند که به این عزیزان نیز تبریک و تهنیت می گوییم.

کلید واژه: قبولی ارشد، قبولی ارشد تغذیه، قبولی ارشد رشته علوم تغذیه، قبولی ارشد علوم تغذیه، ارشد تغذیه

دوشنبه, 07 بهمن 1392 15:50

قبولی های نخبگان در ساعات اولیه(5)

نوشته شده توسط

خانم هاشمی رشته علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اهواز و آقای تابعی رشته علوم بهداشتی در تغذیه دانشگاه علوم پزشکی یزد از دیگر قبولی های مرکز خدمات آموزشی نخبگان در آزمون کارشناسی ارشد بوده اند.

کلید واژه: آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی، نتایج آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی ، قبولی در آژمون کارشناسی ارشد، قبولی ارشد تغذیه,arshad,taghzieh,azmoon

چهارشنبه, 22 خرداد 1398 23:08

قبولی های نخبگان در ساعات اولیه(5)

نوشته شده توسط

خانم هاشمی رشته علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اهواز و آقای تابعی رشته علوم بهداشتی در تغذیه دانشگاه علوم پزشکی یزد از دیگر قبولی های مرکز خدمات آموزشی نخبگان در آزمون کارشناسی ارشد بوده اند.

کلید واژه: آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی، نتایج آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی ، قبولی در آژمون کارشناسی ارشد تغذیه

، قبولی ارشد تغذیه

دوشنبه, 07 بهمن 1392 12:04

قبولی تغذیه دانشگاه تهران، تا این لحظه 3 نفر

نوشته شده توسط

مطابق اطلاعات رسیده از دانشپذیران عزیز، تاکنون 3 نفر از داوطلبین رشته تغذیه که از برنامه ریزی و جزوات مرکز نخبگان استفاده کرده اند موفق به قبولی در دانشگاه های تهران شده اند. خانم ها سارا راحتی و فاطمه رفیعی در دانشگاه علوم پزشکی تهران و خانم مهتاب نجمی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پذیرفته شده اند.

کلید واژه ها: تغذیه ، رشته تغذیه ، کارشناسی ارشد تغذیه ، قبولی در تغذیه ، آزمون ارشد تغذیه ، ارشد تغذیه

پس از اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت و برآورد اولیه از میزان قبولی ها مشخص گردید که تاکنون نزدیک به 70 درصد ظرفیت پذیرش رشته پرستاری و پرستاری ویژه در دانشگاه علوم پزشکی گیلان مربوط به دانشپذیران مرکز نخبگان بوده است. این موفقیت را به کلیه قبول شدگان عزیز تبریک گفته و موفقیت در کلیه ابعاد زندگی را برایشان آرزومندیم.

لازم به ذکر است قبول شدگان این مرکز در سایر دانشگاه ها و رشته ها نیز متعاقبا از طریق همین سایت اطلاع رسانی می گردد.

کلید واژه ها: قبولی ، کارشناسی ارشد، وزارت بهداشت، پرستاری، پرستاری ویژه

چهارشنبه, 02 بهمن 1392 14:59

قبولی تغذیه دانشگاه تهران، تا این لحظه 3 نفر

نوشته شده توسط

مطابق اطلاعات رسیده از دانشپذیران عزیز، تاکنون 3 نفر از داوطلبین رشته تغذیه که از برنامه ریزی و جزوات مرکز نخبگان استفاده کرده اند موفق به قبولی در دانشگاه های تهران شده اند. خانم ها سارا راحتی و فاطمه رفیعی در دانشگاه علوم پزشکی تهران و خانم مهتاب نجمی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پذیرفته شده اند.

کلید واژه ها: تغذیه ، رشته تغذیه ، کارشناسی ارشد تغذیه ، قبولی در تغذیه ، آزمون ارشد تغذیه ، ارشد تغذیه

پس از اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت و برآورد اولیه از میزان قبولی ها مشخص گردید که تاکنون نزدیک به 70 درصد ظرفیت پذیرش رشته پرستاری و پرستاری ویژه در دانشگاه علوم پزشکی گیلان مربوط به دانشپذیران مرکز نخبگان بوده است. این موفقیت را به کلیه قبول شدگان عزیز تبریک گفته و موفقیت در کلیه ابعاد زندگی را برایشان آرزومندیم.

لازم به ذکر است قبول شدگان این مرکز در سایر دانشگاه ها و رشته ها نیز متعاقبا از طریق همین سایت اطلاع رسانی می گردد.

کلید واژه ها: قبولی ، کارشناسی ارشد، وزارت بهداشت، پرستاری، پرستاری ویژه

صفحه6 از6