اخبار مهم روز

قبولی نخبگان در آزمون ارشد علوم پزشکی 95 در ساعات اولیه(5)

کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 95، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد95 ،کنکور ارشد 95، نتایج ارشد علوم پزشکی، موسسه علوم پزشکی نخبگان

 

با آرزوی موفقیت برای عزیزان

 

سارا ناصری /  پرستاری اورژانس علوم پزشکی گیلان

بیتا بادپروا  / پرستاری ویژه گیلان 

سمیه قلی زاده / پرستاری سالمندی علوم پزشکی گیلان 

 

این مطلب بر روز رسانی می شود ......