مطالعه جزوات نخبگان = بی نیاز به کلاس، کتاب و ...

                 ثبت نام آزمون از طریق کانال   

                

قبولی های نخبگان (71)

کلید واژه: آزمون دکترای 96، قبولی در آزمون دکتری، آزمون دکتری، قبولیهای دکتری نخبگان، موسسه علوم پزشکی، منابع آزمون دکتری

 

با عرض تبریک خدمت عزیزان و آرزوی موفقیت روزافزون

شیرین حسینی: تغذیه
اسماعیل امیر خانی: تغذیه
علی شمشی: تغذیه
نیروانا وحدت: تغذیه
لیلا میرزایی: تغذیه
رضاگودرزی: تغذیه
سیداحمد محمدی: مدیریت خدمات بهداشتی
شهناز تقی زاده:سیاست گذاری تغذیه
عذرا خواجوی: آناتومی
 
 این مطلب بروز رسانی می شود...
 

کلید واژه: آزمون دکترای 96، قبولی در آزمون دکتری، آزمون دکتری، قبولیهای دکتری نخبگان، موسسه علوم پزشکی، منابع آزمون دکتری

 

با عرض تبریک خدمت عزیزان و آرزوی موفقیت روزافزون

شیوا نعمت گرگانی
هانیه مالمیر
فریده شیرآسب
غزاله حاجیلوییان
شهلا رضایی
فائزه میرصفا
مرجان بداخانیان
سپیده رحمانی
ساناز مهربانی
 
 این مطلب بروز رسانی می شود...
 

 

 

 کلید نهایی سوالات آزمون دکتری تخصصی وزارت بهداشت سال 97-96

ردیف

کلید سوالات

1

کلید سوالات دکتری آمارزیستی

2

کلید سوالات دکتری اپیدمیولوژی

3

کلید سوالات دکتری اقتصاد سلامت

4

کلید سوالات دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

5

کلید سوالات دکتری آموزش پزشکی

6

کلید سوالات دکتری انگل شناسی پزشکی

7

کلید سوالات دکتری انفورماتیک پزشکی

8

کلید سوالات دکتری اخلاق پزشکی

9

کلید سوالات دکتری ارگونومی

10

کلید سوالات دکتری اعضای مصنوعی و وسایل کمکی

11

کلید سوالات دکتری ایمنی شناسی پزشکی

12

کلید سوالات دکتری باکتری شناسی پزشکی

13

کلید سوالات دکتری بیولوژی تولید مثل

14

کلید سوالات دکتری بینایی سنجی

15

کلید سوالات دکتری بهداشت محیط

16

کلید سوالات دکتری بیوشیمی بالینی

17

کلید سوالات دکتری بهداشت باروری

18

کلید سوالات دکتری بهداشت حرفه ای

19

کلید سوالات دکتری پرستاری

20

کلید سوالات دکتری پزشکی مولکولی

21

کلید سوالات دکتری توکسین های میکروبی

22

کلید سوالات دکتری حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

23

کلید سوالات دکتری خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون

24

کلید سوالات دکتری روانشناسی بالینی

25

کلید سوالات دکتری روانشناسی نظامی

26

کلید سوالات دکتری زیست پزشکی سامانه ای

27

کلید سوالات دکتری زیست فناوری پزشکی

28

کلید سوالات دکتری ژنتیک پزشکی

29

کلید سوالات دکتری سیاستگذاری سلامت

30

کلید سوالات دکتری سیاست های غذا و تغذیه

31

کلید سوالات دکتری سالمندشناسی

32

کلید سوالات دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

33

کلید سوالات دکتری سلامت در بلایا و فوریت ها

34

کلید سوالات دکتری شنوایی شناسی

35

کلید سوالات دکتری طب سنتی

36

کلید سوالات دکتری علوم تشریحی

37

کلید سوالات دکتری علوم تغذیه

38

کلید سوالات دکتری علوم اعصاب

39

کلید سوالات دکتری علوم صنایع غذایی و بهداشت ایمنی

40

کلید سوالات دکتری علوم سلولی کاربردی

41

کلید سوالات دکتری فارماکولوژی

42

کلید سوالات دکتری فیزیک پزشکی

43

کلید سوالات دکتری فیزیوتراپی

44

کلید سوالات دکتری فیزیولوژی

45

کلید سوالات دکتری فیزیولوژی ورزش

46

کلید سوالات دکتری قارچ شناسی پزشکی

47

کلید سوالات دکتری کار درمانی

48

کلید سوالات دکتری کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

49

کلید سوالات دکتری گفتار درمانی

50

کلید سوالات دکتری مامایی

51

کلید سوالات دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

52

کلید سوالات دکتری مدیریت اطلاعات سلامت

53

کلید سوالات دکتری مددکاری اجتماعی

54

کلید سوالات دکتری مشاوره توانبخشی

55

کلید سوالات دکتری مطالعات اعتیاد

56

کلید سوالات دکتری مهندسی پزشکی(بیوالکتریک)

57

کلید سوالات دکتری مهندسی پزشکی(گرایش رباتیک پزشکی)

58

کلید سوالات دکتری مهندسی بافت

59

کلید سوالات دکتری نانوفن آوری پزشکی

60

کلید سوالات دکتری ویروس شناسی پزشکی

61

کلید سوالات دکتری سلامت دهان و دندانپزشکی

62

کلید سوالات دکتری مواد دندانی

کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 95، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد95 ،کنکور ارشد 95، نتایج ارشد علوم پزشکی، موسسه علوم پزشکی نخبگان

 

با آرزوی موفقیت برای عزیزان

 

مرضیه عفیفی / تغذیه علوم تحقیقات تهران

 زهرا گایینی / علوم بهداشتی در تغذیه علوم تحقیقات تهران

 عاطفه اسدی / پرستاری ویژه دانشگاه تهران

 

این مطلب بر روز رسانی می شود .....

کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 95، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد95 ،کنکور ارشد 95، نتایج ارشد علوم پزشکی، موسسه علوم پزشکی نخبگان

 

با آرزوی موفقیت برای عزیزان

 

 آزاده حیدریان / تغذیه دانشگاه تهران

مریم شنوایی / فیزیولوژی علوم پزشکی تبریز

 

این مطلب بر روز رسانی می شود ......

کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 95، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد95 ،کنکور ارشد 95، نتایج ارشد علوم پزشکی، موسسه علوم پزشکی نخبگان

 

با آرزوی موفقیت برای عزیزان

 

مریم صبوری  / مدیریت خدمات بهداشت درمانی دانشگاه ایران

 فاطمه محمدی  /  نانوتکنولوژی علوم پزشکی تبریز

 

این مطلب بر روز رسانی می شود ......

کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 95، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد95 ،کنکور ارشد 95، نتایج ارشد علوم پزشکی، موسسه علوم پزشکی نخبگان

 

با آرزوی موفقیت برای عزیزان

 

سعید برفی/ سم شناسی علوم پزشکی اصفهان

 محمد مرشدی / تغذیه علوم پزشکی تبریز

 فاطمه شاکری نژاد / روان پرستاری علوم پزشکی اهواز

 

این مطلب بر روز رسانی می شود ......

کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 95، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد95 ،کنکور ارشد 95، نتایج ارشد علوم پزشکی، موسسه علوم پزشکی نخبگان

 

با آرزوی موفقیت برای عزیزان

 

 زینب غلامرضایی/ آموزش بهداشت علوم پزشکی قم

 شهربانو نصر ثابت قدم / پرستاری سالمندی علوم پزشکی بابل

 

این مطلب بر روز رسانی می شود ......

کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 95، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد95 ،کنکور ارشد 95، نتایج ارشد علوم پزشکی، موسسه علوم پزشکی نخبگان

 

با آرزوی موفقیت برای عزیزان

 

علی سلیمان نژاد / سلامت سالمندی شهید بهشتی تهران

معصومه تقوی / مشاوره در مامایی بین الملل اهواز

سیدرضا محمدپور / پرستاری سلامت جامعه علوم پزشکی بیرجند

 

این مطلب بر روز رسانی می شود ......

کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 95، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد95 ،کنکور ارشد 95، نتایج ارشد علوم پزشکی، موسسه علوم پزشکی نخبگان

 

با آرزوی موفقیت برای عزیزان

 

سودابه حقی / مامایز علوم پزشکی گیلان

مریم مشکانی / تغذیه شهید بهشتی تهران

شهناز عبدی / آموزش بهداشت علوم پزشکی شیراز

 علیرضا جوکار / آموزش بهداشت تربیت مدرس

این مطلب بر روز رسانی می شود ......

صفحه1 از6