مطالعه جزوات نخبگان = بی نیاز به کلاس، کتاب و ...

سوالات کارشناسی ارشد 93-92

 

 

ردیف

 سوالات کارشناسی ارشد

1

 سوالات ارشد تغذیه 93-92

2

 سوالات ارشد پرستاری 93-92

3

 سوالات ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان 93-92

4

 سوالات ارشد پرستاری ویژه 93 -92

5

 سوالات ارشد پرستاری سالمندی 93-92

6

 سوالات ارشد مامایی 93-92

7

 سوالات ارشد ایمنی شناسی 93-92

8

 سوالات ارشد زیست فناوری پزشکی 93-92

9

 سوالات ارشد سم شناسی 93-92

10

 سوالات ارشد آمار زیستی 93-92

11

 سوالات ارشد نانوتکنولوژی پزشکی 93-92

12

 سوالات ارشد فیزیولوژی 93-92

13

 سوالات ارشد بهداشت محیط 93-92

14

 سوالات ارشد علوم تشریحی 93-92

15

 سوالات ارشد ویروس شناسی 93-92

16

 سوالات ارشد میکروب شناسی 93-92

17

 سوالات ارشد رادیوبیولوژی 93-92

18

 سوالات ارشد آموزش پزشکی 93-92

19

 سوالات ارشد مددکاری اجتماعی 93-92

20

 سوالات ارشد شنوائی شناسی 93-92

21

 سوالات ارشد فیزیوتراپی 93-92

22

 سوالات ارشد قارچ شناسی 93-92

23

 سوالات ارشد گفتار درمانی 93-92

 

سوالات ارشد آموزش بهداشت 93-92

 

 این مطلب در حال بروز رسانی است. لطفا شکیبا باشید...

 

 

 

 دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد آزمون وزارت بهداشت


سوالات کارشناسی ارشد 94-93

سوالات کارشناسی ارشد 92-91

سوالات کارشناسی ارشد 91-90

سوالات کارشناسی ارشد 90-89

سوالات کارشناسی ارشد 89-88

 

دریافت رایگان مینی فلش کارت زبان ارشد علوم پزشکی