مطالعه جزوات نخبگان = بی نیاز به کلاس، کتاب و ...

سوالات کارشناسی ارشد 94-93

 

 

 

ردیف

 سوالات کارشناسی ارشد

1

 سوالات ارشد تغذیه 94-93

2

 سوالات ارشد پرستاری 94-93

3

 سوالات ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان 94-93

4

 سوالات ارشد پرستاری ویژه 94 -93

5

 سوالات ارشد پرستاری سالمندی 94-93

6

 سوالات ارشد مامایی 94-93

7

 سوالات ارشد ایمنی شناسی 94-93

8

 سوالات ارشد زیست فناوری پزشکی 94-93

9

 سوالات ارشد سم شناسی 94-93

10

 سوالات ارشد آمار زیستی 94-93

11

 سوالات ارشد نانوتکنولوژی پزشکی 94-93

12

 سوالات ارشد فیزیولوژی 94-93

13

 سوالات ارشد بهداشت محیط 94-93

14

 سوالات ارشد علوم تشریحی 94-93

15

 سوالات ارشد ویروس شناسی 94-93

16

 سوالات ارشد میکروب شناسی 94-93

17

 سوالات ارشد رادیوبیولوژی 94-93

18

 سوالات ارشد آموزش پزشکی 94-93

19

 سوالات ارشد مددکاری اجتماعی 94-93

20

 سوالات ارشد شنوائی شناسی 94-93

21

 سوالات ارشد فیزیوتراپی 94-93

22

 سوالات ارشد قارچ شناسی 94-93

23

 سوالات ارشد گفتار درمانی 94-93

 

سوالات ارشد آموزش بهداشت 94-93

 

 این مطلب در حال بروز رسانی است. لطفا شکیبا باشید...

 

 دریافت رایگان مینی فلش کارت زبان ارشد علوم پزشکی

 

 

 دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد آزمون وزارت بهداشت


سوالات کارشناسی ارشد 93-92

سوالات کارشناسی ارشد 92-91

سوالات کارشناسی ارشد 91-90

سوالات کارشناسی ارشد 90-89

سوالات کارشناسی ارشد 89-88