با جزوات نخبگان قبولی تان را تضمین کنید

مشاوره و برنامه ریزی

 

کلیه داوطلبین گرامی آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی در صورتیکه در یکی از رشته های تحت پوشش موسسه نخبگان ثبت نام نمایید می توانند به صورت هفتگی با یکی از رتبه های برتر آزمون دکترا و کارشناسی ارشد رشته خود به صورت هفتگی از طریق تماس تلفنی در ارتباط باشند. روز و ساعت مشاوره و نیز شماره همراه مشاور پس از ثبت نام در اختیار داوطلبین عزیر قرار می گیرد.

لیست برخی از مشاورین موسسه نخبگان به شرح زیر می باشد:

تغذیه - دکترسعیددعائی دکترای تغذیه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

تغذیه - دکتر مریم میرفتاحی دکترای تغذیه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

تغذیه - شیوا نعمت گرگانی ارشد علوم پزشکی دانشگاه ایران

سیاست های غذا و تغذیه - دکتر علی میلانی علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران

بیوشیمی بالینی - دکتر رضا سنبلی، دکترای بیوشیمی و عضو هیئت علمی دانشگاه

پرستاری- دکتر محمد تقی مقدم نیا دکترای پرستاری و مدیریت بحران

پرستاری -  خانم دکتر خوش تراش دکترای پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران

مامایی - مریم عطاری

مامایی - خانم خباز ارشد علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

فیزیولوژی - دکتر مینا رشوند

فیزیولوژی - خانم محمد ظاهری

روان شناسی بالینی - آقای ابراهیمی

بهداشت محیط - دکتر آیت رحمانی

آناتومی - یگانه کوهستانی

هماتولوژی - آقای هادی خسروی عضو هیئت علمی علوم پزشکی گیلان

هماتولوژی - لیلا جعفری ارشد علوم پزشکی ایران

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی- احمد صادقی علوم پزشکی دانشگاه شیراز

سلامت سالمندی - خانم عطائی ارشد علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران

آموزش بهداشت - دکتر محمد علی گل

آموزش بهداشت - دکتر فاطمه محمدخواه

شیمی - دکتر محمد آقاگلی علوم پزشکی دانشگاه تهران

جهت درخواست مشاوره رایگان کلیک نمایید

 

 

 دریافت رایگان مینی فلش کارت

زبان ارشد علوم پزشکی