مطالعه جزوات نخبگان = بی نیاز به کلاس، کتاب و ...

 

 

 

سایر مطالب (413)

چهارشنبه, 18 اسفند 1395 00:00

نمونه جزوات ارشد مدیریت پرستاری

نوشته شده توسط

 

جهت دانلود نمونه جزوات روی لینک مربوط به درس مورد نظر خود

کلیک نمایید:

 

پرستاری داخلی جراحی
پرستاری بهداشت جامعه
پرستاری بهداشت روان
پرستاری کودکان
پرستاری بهداشت مادران و نوزادان
زبان 

 

جهت خرید اینترنتی پکیج آموزشی ارشد مدیریت پرستاری 

کلیک نمایید.

 

 کلید واژه ها: منابع آزمون ارشد مدیریت پرستاری ، جزوات ارشد پرستاری داخلی جراحی، دانلود سوالات ارشد پرستاری داخلی جراحی، منابع آزمون ارشد پرستاری داخلی جراحی، دانلود جزوه داخلی جراحی، دانلود جزوه کودکان ارشد داخلی جراحی، دانلود جزوه روان پرستاری ارشد داخلی جراحی، دانلود جزوه بهداشت جامعه ارشد داخلی جراحی، دانلود جزوه بهداشت مادران و نوزادان ارشد داخلی جراحی، دانلود رایگان جزوات ارشد پرستاری داخلی جراحی، آزمون کنکور ارشد داخلی جراحی، منابع ارشد پزشکی داخلی جراحی، آزمون ارشد وزارت بهداشت، آزمون کنکور ارشد پرستاری داخلی جراحی، مشاوره ارشد مدیریت پرستاری 

 

 

 

عنوان رشته امتحانی مدارک تحصیلی مورد پذیرش  دروس امتحانی و ضرایب مربوطه 
مدیریت پرستاری کارشناسی پرستاری پرستاری داخلی-جراحی(2)؛ کودکان(2)؛ بهداشت مادران و نوزادان(2)؛ بهداشت جامعه(4)؛ روان (2)؛ زبان عمومی(2)

 

 

 جهت مشاهده نمونه جزوات ارشد مدیریت پرستاری 

جامعه کلیک کنید

  

 

چهارشنبه, 18 اسفند 1395 00:00

کارشناسی ارشد تغذیه بالینی

نوشته شده توسط

 

 

 

عنوان رشته امتحانی مدارک تحصیلی مورد پذیرش  دروس امتحانی و ضرایب مربوطه 
تغذیه بالینی کارشناسی در رشته علوم تغذیه
تغذیه(4)، بیوشیمی(2)، فیزیولوژی(2)، زبان عمومی(2)

 

 

 جهت مشاهده نمونه جزوات ارشد تغذیه بالینی

کلیک کنید

 

 

 

 

رشته های جدید

نوشته شده توسط

 

                  

 

کلید واژه: جزوات آزمون ارشد، منابع آزمون ارشد، موسسه علوم پزشکی، جزوات انگل شناسی، منابع آزمون انگل شناسی، جزوات قارچ شناسی، منابع آزمون قارچ شناسی، جزوات فیزیک پزشکی، منابع آزمون فیزیک پزشکی، جزوات بیولوژی تولید مثل، منابع آزمون بیولوژی تولید مثل، جزوات آزمون علوم پزشکی، آزمون ارشد وزارت بهداشت، جزوات ارگونومی، منابع آزمون ارگونومی

پنج شنبه, 23 دی 1395 00:00

نمونه جزوات دکترای مدیریت خدمات بهداشتی

نوشته شده توسط

 

جهت دانلود نمونه جزوات روی لینک مربوط به درس مورد نظر خود

کلیک نمایید:

 

سازمان و مدیریت بهداشت
 اقتصاد بهداشت
آمار زیستی
تئوریهای مدیریت
برنامه ریزی در نظام بهداشت
 

 

پکیج آموزشی دکترای مدیریت بجز دروس: تئوریهای مدیریت، برنامه ریزی در نظام بهداشت شامل جزوات آمار زیستی، سازمان مدیریت بهداشت و اقتصاد بهداشت می باشد.

 

 

 جهت دانلود نمونه جزوات روی لینک مربوط به درس مورد نظر خود

کلیک نمایید:

 

فیزیولوژی
بیوشیمی
تغذیه و متابولیزیم
آناتومی 
فیزیولوژی ورزشی
کینزیولوژی

 

پکیج آموزشی دکترای فیزیولوژی ورزشی بجز دروس: فیزیولوژی ورزشی، کینزیولوژی شامل جزوات دروس: فیزیولوژی، بیوشیمی و تغذیه متابولیزم می باشد

 

 

 جهت دانلود نمونه جزوات روی لینک مربوط به درس مورد نظر خود

کلیک نمایید:

 

فیزیولوژی
بیوشیمی
فارماکولوژی
آناتومی 

 

 

دوشنبه, 20 دی 1395 00:00

نمونه جزوات دکترای علوم سلولی کاربردی

نوشته شده توسط

 

جهت دانلود نمونه جزوات روی لینک مربوط به درس مورد نظر خود

کلیک نمایید:

 

هماتولوژی 
جنین شناسی و بافت شناسی 
زیست سلولی و مولکولی
ایمنی شناسی
آسیب شناسی عمومی
 

 

پکیج آموزشی دکترای علوم سلولی کاربردی بجز درس: آسیب شناسی عمومی شامل جزوات هماتولوژی، جنین، بافت، زیست سلولی و ایمنی شناسی  می باشد.

 

صفحه1 از30