اخبار مهم روز

سی دی انیماتیک جزوه بیوشیمی نخبگان

کلید واژه: جزوه بیوشیمی، آموزش تصویری بیوشیمی، سی دی انیمیشن بیوشیمی، جزوات آزمون ارشد، آموزش تصویری بیوشیمی، animation
 
به اطلاع داوطلبین گرامی آزمون های وزارت بهداشت و مجموعه زیست شناسی می رسانیم که جزوه بیوشیمی موسسه نخبگان به همراه یک عدد لوح فشرده حاوی فایل های انیمیشن ارائه می گردد. نحوه استفاده از این لوح فشرده بدین صورت است که پس از هر پاراگراف از مطالب جزوه نخبگان شماره مربوط به فایل انیمیشن مرتبط با آن ذکر شده است و شما می توانید پس از مطالعه متون هر قسمت فیلم مرتبط با آن را به صورت انیمیشن مشاهده نمایید. این کار به یادگیری و به خاطر سپردن نکات بیوشیمی کمک چشمگیری می نماید.