اخبار مهم روز

اساتید نخبگان در رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی

 

 

 

 خانم مهسا احمدلو - کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی
 خانم طاهره ابراهیمی - کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی
 آقای پیام صفایی - کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی
 دکتر رکسانا نیکنامی- دکترای روابط بین الملل دانشگاه تهران
 دکتر سعید دعائی-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 دکتر فاطمه رضائیان- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

 

 
 کلید واژه: آزمون ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، جزوات ارشد آزمون بهداشت و ایمنی مواد غذایی، آزمون ارشد ایمنی مواد غذایی، جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی، استاد جزوه شیمی مواد غذایی، جزوه اصول نگهداری مواد غذایی، جزوه کلیات بهداشت و ایمنی، اساتید جزوات آزمون ارشد بهداشت مواد غذایی، دانلود رایگان سوالات ارشد بهداشت مواد غذایی، منابع آزمون بهداشت مواد غذایی، مشاوره رایگان، جزوات برتر آزمون ارشد، آزمون های مرحله ای ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی