اخبار مهم روز

درصدهای قبولی ارشد علوم تشریحی(آناتومی)?

اگرچه درصد های قبولی در آزمون کارشناسی ارشد آناتومی با توجه به سطح آمادگی داوطلبین و سطح دشواری سوالات در سال های مختلف متفاوات است، ولی با دانستن درصد هایی که افراد قبول شده در آزمون زده اند، می توان تا حدودی درصدهای مورد نیاز برای قبولی را تخمین زد. به عنوان مثال یکی از قبولی های موسسه نخبگان در آزمون کارشناسی ارشد آناتومی که رتبه 5 را بدست آورده و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران قبول شده است، درصدهایی به شرح زیر داشته است:

آناتومی: 78%

بافت: 76%

جنین:74%

سلولی ملکولی: 73%

زبان:52%

 

کلید واژه ها: منابع آزمون ارشد آناتومی، جزوات ارشد آناتومی، دانلود سوالات ارشد آناتومی، منابع آزمون ارشد آناتومی، دانلود جزوه آناتومی، درصد قبولی ارشد آناتومی، دانلود جزوه آناتومی ارشد اناتومی، دانلود جزوه بافت ارشد آناتومی، دانلود جزوه جنین ارشد آناتومی، دانلود سلولی مولکولی ارشد آناتومی، دانلود رایگان جزوات ارشد آناتومی، آزمون کنکور ارشد آناتومی، منابع ارشد پزشکی اناتومی، آزمون ارشد وزارت بهداشت، آزمون کنکور ارشد اناتومی، مشاوره ارشد آناتومی، درصدهای قبولی ارشد آناتومی، درصدهای قبولی ارشد علوم تشریحی، درصدهای نفرات برتر ارشد علوم تشریحی(آناتومی)

1784 بازدید