اخبار مهم روز

دریافت نمایندگی مجازی

از کلیه افرادی که تمایل به همکاری با موسسه نخبگان و کسب درآمد از این طریق دارند، دعوت می گردد تا فرم همکاری (لینک زیر) را تکمیل نمایند:
شرایط:
1-سن زیر 45 سال
2-حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته های علوم پزشکی
3-حداقل 5 ساعت وقت آزاد روزانه
 
 
 
 
3621 بازدید آخرین بار تغییر یافته یکشنبه, 27 مهر 1399 09:46