مطالعه جزوات نخبگان = بی نیاز به کلاس، کتاب و ...

رای دادن به این مورد
(14 رای)

 

 

 

دانلود رایگان کلید سوالات ارشد 92-91

 

ردیف

کلید سوالات کارشناسی ارشد

1

کلید سوالات  ارشد تغذیه 92-91

2

کلید سوالات  ارشد  پرستاری 92-91

3

کلید سوالات  ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان 92-91

4

کلید سوالات  ارشد پرستاری ویژه92 -91

5

کلید سوالات  ارشد پرستاری سالمندی 92-91

6

کلید سوالات  ارشد مامایی 92-91

7

 کلید سوالات  ارشد ایمنی شناسی 92-91

8

کلید سوالات  ارشد زیست فناوری پزشکی 92-91

9

کلید سوالات  ارشد سم شناسی 92-91

10

کلید سوالات  ارشد آمار زیستی 92-91

11

کلید سوالات  ارشد نانوتکنولوژی پزشکی 92-91

12

کلید سوالات  ارشد فیزیولوژی 92-91

13

کلید سوالات  ارشد  بهداشت محیط 92-91

14

کلید سوالات  ارشد علوم تشریحی 92-91

15

کلید سوالات  ارشد ویروس شناسی 92-91

16

کلید سوالات  ارشد میکروب شناسی 92-91

17

کلید سوالات  ارشد رادیوبیولوژی 92-91

18

کلید سوالات ارشد آموزش پزشکی 92-91

19

کلید سوالات ارشد مددکاری اجتماعی 92-91

20

کلید سوالات ارشد شنوائی شناسی 92-91

21

 کلید سوالات ارشد فیزیوتراپی 92-91

22

کلید سوالات ارشد قارچ شناسی 92-91

23

کلید سوالات ارشد گفتار درمانی 92-91

24

کلید سوالات ارشد ژنتیک انسانی 92-91

 

 

 این مطلب در حال بروز رسانی است. لطفا شکیبا باشید...

 

 

 دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد آزمون وزارت بهداشت


سوالات کارشناسی ارشد 94-93

سوالات کارشناسی ارشد 93-92

سوالات کارشناسی ارشد 91-90

سوالات کارشناسی ارشد 90-89

سوالات کارشناسی ارشد 89-88

 

 دریافت رایگان مینی فلش کارت زبان ارشد علوم پزشکی