اخبار مهم روز

کلید واژه: منابع ارشد 1403، آزمون ارشد 1403، جزوات ارشد 1403، برنامه ریزی ارشد 1403، موسسه علوم پزشکی نخبگان

 

کلید واژه: نتیجه نهایی آزمون ارشد گروه پزشکی، ارشد گروه پزشکی 1402، نتیجه ارشد 1402، ارشد وزارت بهداشت 1402، نتیجه نهایی ارشد تغذیه 1402، نتیجه نهایی ارشد پرستاری 1402، نتیجه نهایی ارشد مدیریت 1402، نتیجه نهایی ارشد علوم آزمایشگاهی 1402، نتیجه نهایی ارشد زیست فناوری پزشکی 1402، نتیجه نهایی ارشد بیوشیمی 1402، نتیجه نهایی ارشد ژنتیک 1402

 

مشاهده نتیجه نهایی آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی 1402

کلید واژه: نتیجه نهایی آزمون ارشد گروه پزشکی، ارشد گروه پزشکی 1402، نتیجه ارشد 1402، ارشد وزارت بهداشت 1402، نتیجه نهایی ارشد تغذیه 1402، نتیجه نهایی ارشد پرستاری 1402، نتیجه نهایی ارشد مدیریت 1402، نتیجه نهایی ارشد علوم آزمایشگاهی 1402، نتیجه نهایی ارشد زیست فناوری پزشکی 1402، نتیجه نهایی ارشد بیوشیمی 1402، نتیجه نهایی ارشد ژنتیک 1402

 

مشاهده نتیجه نهایی آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی 1402

 
 
 
 
 
 
 

سوالات رایج آزمون ارشد پرستاری داخلی - جراحی:

1-درصدهای قبولی ارشد پرستاری داخلی - جراحی؟

2-اسامی قبول شدگان ارشد پرستاری داخلی - جراحی؟

3-مصاحبه قبولی های ارشد پرستاری داخلی - جراحی؟

4-برای ارشد پرستاری داخلی - جراحی چی بخونم؟

5-ظرفیت پذیرش ارشد پرستاری داخلی - جراحی؟

6-دانشگاههای ارشد پرستاری داخلی - جراحی؟

7-موقعیت شغلی ارشد پرستاری داخلی - جراحی؟

8-ارشد پرستاری داخلی - جراحی دانشگاه آزاد؟

 
کلید واژه ها: منابع آزمون ارشد پرستاری ، جزوات ارشد پرستاری، دانلود سوالات ارشد پرستاری ، منابع آزمون ارشد پرستاری داخلی جراحی، دانلود جزوه داخلی جراحی، دانلود جزوه کودکان ، دانلود جزوه روان پرستاری ، دانلود جزوه بهداشت جامعه ، دانلود جزوه بهداشت مادران و نوزادان ، دانلود رایگان جزوات ارشد پرستاری، آزمون کنکور ارشد پرستاری، منابع ارشد پزشکی ، آزمون ارشد وزارت بهداشت، آزمون کنکور ارشد، مشاوره ارشد پرستاری، منابع آزمون ارشد مجموعه پرستاری، جزوات ارشد مجموعه پرستاری، ارشد پرستاری داخلی جراحی، ارشد پرستاری کودکان، ارشد پرستاری بهداشت جامعه، ارشد روان پرستاری، ارشد مدیریت پرستاری
 

کلید واژه: نتایج اولیه ارشد 1402، آزمون ارشد 1402، کارنامه علمی ارشد 1402، کارنامه ارشد تغذیه، کارنامه ارشد پرستاری، کارنامه ارشد مامایی، کارنامه ارشد آموزش بهداشت، انتخاب رشته محل، رشته محل 1402، رشته های گروه پزشکی، آزمون رشته های گروه پزشکی

 

مشاهده نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته گروهای پزشکی 1402

کلید واژه: نتایج اولیه ارشد 1402، آزمون ارشد 1402، کارنامه علمی ارشد 1402، کارنامه ارشد تغذیه، کارنامه ارشد پرستاری، کارنامه ارشد مامایی، کارنامه ارشد آموزش بهداشت، انتخاب رشته محل، رشته محل 1402، رشته های گروه پزشکی، آزمون رشته های گروه پزشکی

 

مشاهده نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته گروهای پزشکی 1402