اخبار مهم روز

سوالات کارشناسی ارشد سال 98-97

 

 

ردیف

 سوالات کارشناسی ارشد

1

سوالات ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی(1) 98-97

 2

سوالات ارشد مجموعه تغذیه 98-97

3

سوالات ارشد مجموعه پرستاری 98-97

4

سوالات ارشد مجموعه فیزیک پزشکی 98-97

5

سوالات ارشد علوم تشریحی 98-97

6

سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 98-97

7

سوالات ارشد مجموعه مامایی 98-97

8

سوالات ارشد مجموعه روانشناسی 98-97

9

سوالات ارشد تکنولوژی گردش خون 98-97

10

سوالات ارشد شیمی دارویی 98-97

11

سوالات ارشد مجموعه روان شناسی وزارت علوم 98-97

12

سوالات ارشد سلامت سالمندی 98-97

13

سوالات ارشد انفورماتیک پزشکی 98-97

14

سوالات ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی(2) 98-97

15

سوالات ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 98-97

 

 دریافت رایگان مینی فلش کارت زبان ارشد علوم پزشکی

 

کلیدواژه:  سوالات ارشد آزمون وزارت بهداشت، آزمون ارشد بهداشت، ارشد 97 بهداشت، دانلود رایگان سوالات ارشد، دانلود رایگان آزمون ارشد بهداشت، دانلود رایگان دفترچه سوال ارشد، ارشد 97، آزمون ارشد 97، دانلود سوالات ارشد علوم آزمایشگاهی(1) 97، دانلود رایگان سوالات ارشد علوم تغذیه 97، دانلود رایگان سوالات ارشد مجموعه پرستاری 97، دانلود رایگان سوالات ارشد مجموعه فیزیک پزشکی 97، دانلود رایگان سوالات ارشد علوم تشریحی 97، دانلود رایگان سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 97، دانلود رایگان سوالات ارشد مجموعه مامایی 97، دانلود رایگان سوالات ارشد مجموعه روانشناسی 97، دانلود رایگان سوالات ارشد تکنولوژی گردش خون 97 ، دانلود رایگان سوالات ارشد شیمی دارویی 97، دانلود رایگان سوالات ارشد روان شناسی وزارت علوم 97، دانلود رایگان سوالات ارشد انفورماتیک پزشکی 97، دانلود رایگان سوالات ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی(2) 97

28077 بازدید