اخبار مهم روز

شما چه رشته ای در آزمون ارشد مجاز هستید؟

 

 

رشته مورد نظر خود را جهت مشاهده دروس امتحانی، ضرایب

مربوطه و مدارک مورد پذیرش جهت شرکت در آزمون انتخاب کنید.

 

آموزش بهداشت

پرستاری ویژه نوزادان

شیمی دارویی

مدیریت خدمات بهداشتی

آمار زیستی

پرستاری سالمندی

علوم تشریحی

مهندسی بهداشت محیط

آموزش پزشکی

پرستاری مراقبتهای ویژه

علوم تغذیه

مامائی

اپیدمیولوژی

پرستاری نظامی

علوم تغذیه در بحران

مشاوره در مامائی

انگل شناسی

پرستاری اورژانس

علوم و صنایع غذایی

مددکاری اجتماعی

ایمنی شناسی

پرستاری توانبخشی

علوم بهداشتی در تغذیه

مدیریت توانبخشی

اعضای‌مصنوعی‌و‌وسایل‌کمکی

تکنولوژی گردش خون

علوم داروهای پرتوزا

مهندسی پزشکی(بیوالکتریک)

اقتصاد بهداشت

حشره شناسی پزشکی

فیزیک پزشکی

مهندسی پزشکی(زیست مواد)

ارگونومی

هماتولوژی

فیزیولوژی

مهندسی بهداشت حرفه‌ای

اکولوژی انسانی

رادیوبیولوژی

فیزیوتراپی

تاریخ علوم پزشکی

انفورماتیک پزشکی

روانشناسی بالینی

فیزیوتراپی ورزشی

مدیریت سلامت، ایمنی

ارزیابی فناوری سلامت

رفاه اجتماعی

قارچ شناسی پزشکی

میکروب شناسی مواد غذایی

بینائی سنجی

روان پرستاری

کاردرمانی

نانوتکنولوژی پزشکی

بهداشت و ایمنی مواد غذایی

زیست فناوری پزشکی

کتابداری و اطلاع رسانی

نظارت برامور دارویی

بیوشیمی بالینی

ژنتیک انسانی

کنترل مواد خوراکی

ویروس شناسی پزشکی

پرستاری داخلی‌- جراحی

سم شناسی

گفتار درمانی

مدیریت دارو

پرستاری سلامت جامعه

سلامت و رسانه

فناوری اطلاعت سلامت

سلامت سالمندی

پرستاری کودکان

شنوائی شناسی

میکروب شناسی

تکنولوژی تصویر برداری 

 

 

 

دانلود رایگان جزوات کارشناسی ارشد آزمون وزارت بهداشت

دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

دانلود رایگان کلید سوالات آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

دانلود رایگان دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

 

 دریافت رایگان مینی فلش کارت زبان